Prosjektledelse

portfolio-off-172-01

Gjennom prosjekter er vi også involvert i prosjektledelse samt ulike
tverrfaglige grensesnitt. God planlegging og kvalitetssikring er viktige
elementer i samtlige prosjekter. Med det faglige som et sentralt fundament,
ligger mye til rette for å utvikle våre medarbeidere innen ledelse.