Detaljprosjektering

Topsides Complete 6-21

Vi er involvert i og innehar sentrale roller i byggeprosjekter (EPC)
med unike muligheter for utvikling innen felt som dimensjonering
av både betong- og stålkonstruksjoner, last- og responsanalyser,
detaljering av byggeunderlag, samt prosjektgjennomføring.