Referanser

Follobanen – EPC Ski
Bane NOR
Mai 2017 –
CS innehar rollen som disciplinleder for struktur

Myrvoll Stasjon – Detaljprosjektering
JM Norge AS – Sweco
August 2017 – Mai 2018
CS hadde rollen som Prosjekteringsleder for Torgkvartalet.

Biterudhagen – Detaljprosjektering
Axer Eiendom AS – Sweco
April 2017 – Februar 2018
CS hadde rollen som Prosjekteringsleder.

Midtre Romerike Avløpsselskap – MIRA IKS – Nytt renseanlegg i Sørum kommune
MIRA IKS – Sweco
April 2016 – November 2016
http://www.dyrvik.no/work/project/mira/
CS hadde rollen som Byggeleder.

Øymerd™ – Konseptutvikling, Fase 1 og Fase 2 (FEED m/ Tanktest)
Bemlotek AS
Januar 2015 – juli 2018
CS er ansvarlig for all teknisk design.

Hebron GBS Project – Oppfølging av design
Kiewit – Kvaerner – Exxon Mobil
Desember 2014 – 31. august 2017
CS hadde de aller fleste nøkkelroller for oppfølging.

Hebron GBS Project – Detail Design
Kiewit – Kvaerner – Exxon Mobil
April 2012 – 28. November 2014
CS hadde de aller fleste nøkkelroller for betongprosjektering og interface.

Hebron GBS Project – FEED
Kiewit – Kvaerner – Exxon Mobil
FEED (Front End Engineering and Design) i Oslo fullført.
Oppbygging av design team i St. John’s høst 2011/vinter 2012 fullført.
Nøkkelroller og ledelse for dette arbeidet utført av CS.

Sakhalin 1 Arkutun Dagi – GBS DE
Aker Engineering & Technology AS – Exxon Mobil
Utførende roller som Eng.Mgr., Civil Eng.Mgr., Prosjektleder, Interface koordinator, Gruppeledere

Ivar Aasen Jacket Feed
Kværner – Det Norske
Januar 2012 – september 2012
CS var ansvarlig for alle analyser av stålunderstellet i både temporære og operasjonelle faser. Alle analyser ble utført med DNV GL Sesam programvare.