Konseptutvikling

gbs

Utvikling av nye løsninger og konsepter for å imøtekomme krav til
funksjonalitet og kostnadseffektivitet er essensielt for virksomheten.
Behovet er spesielt gjeldende ved bygging av offshoreinstallasjoner mot
mer krevende arktiske strøk og med utvidede funksjonalitetskrav.

Satsing innen samferdsel stiller store krav til nye måter å benytte såvel
etablerte teknologier som nye idéer og tanker. Vi er sterkt involvert i begge deler.