Forskning og Utvikling (FoU)

Hibernia0607031011Metodeutvikling og innovasjon er viktig for effektivisering av
konstruksjonsløsningeri stadig mer krevende miljøforhold.
I tillegg stilles det høye krav til funksjonalitetog effektivisering.
Vi er derfor involvert i forskjellige former for FoU sammen med
våre samarbeidspartnere og/eller flere utdanningsinstitusjoner.

 

 

 

 

Concrete Structures AS er involvert i flere pågående prosjekter innen Forskning og Utvikling (FoU), deriblant:


BIA prosjekt –
DaCS – Durable Advanced Concrete Solutions
DaCS prosjektet skal blant annet utvikle kunnskap, metoder og verktøy som muliggjør bærekraftige og konkurransedyktige betongkonstruksjoner som tåler strenge miljøpåkjenninger i et arktisk-marint miljø.
CS er en sentral teknisk bidragsyter mot arbeidspakkene som omhandler beregning og kriterier av riss i design.
Andre emner som gjennomgås i prosjektet er frost-bestandig betong, abrasjon grunnet is, og duktilitet for lettvektsbetong.
Prosjektet er ledet av Kværner og støttet av Forskingsrådet.


LORCENIS – Long Lasting Reinforced Concrete for Energy Infrastructure under Severe Operating Conditions

LORCENIS er et europeisk forskningsprosjekt med hovedmål å utvikle betong materialer for ulike type infrastruktur innenfor energi- og transportsektoren. Arbeidet rettes spesielt inn mot økt bestandighet, forlenget levetid, og mindre vedlikeholdskostnader. CS gir teknisk bistand til prosjektet i samarbeid med Kværner.
Prosjektet koordineres av SINTEF.