Byggeplassoppfølging

Bull-arm_15_2_2013_530

Tett oppfølging av byggeplass er nødvendig for å sikre at utførelsen følger
spesifikasjon. I tillegg er vår tilstedeværelse absolutt nødvendig for å følge opp
eventuelle endringer under byggeprosessen i detaljprosjektene. Vårt fokus er derfor
å utarbeide byggbare løsninger med en tett og god dialog med byggeplass.

I Concrete Structures AS er det flere medarbeidere med lang og variert erfaring
for oppfølging på byggeplasser for såvel offshore som landbaserte prosjekter.