Simen Kleven Rasmussen

Tittel: Structural Engineer

Epost: Send epost

Telefon: +47 950 36 802

Uteksaminert sivilingeniør fra NTNU i Trondheim i 2014, med studieår ved University of California, Berkeley.
Ansatt i Dr.techn.Olav Olsen AS fra 2014-2018.

Simen har erfaring fra prosjekter innen fornybar energi, infrastruktur, akvakultur samt olje & gass. Ellers kan erfaringer fra flytende vind (Hywind Scotland, Empire Wind og Hywind Scotland) nevnes.

Simen har spesialkompetanse innen hydrodynamikk, koblede analyser, ståldesign, laster, marine operasjoner, fabrikasjon og prosjektgjennomføring.