Ravi Shroff, P. Eng

Tittel: Structural Engineer

Epost: Send epost

Telefon: +47 959 74 469

Sivilingeniør fra Manipal University,India I 2007. Shroff er tildelt Dr. T.M.A. Pai Gold Medal. Tidligere ansatt I Spenncon AS og har i tillegg erfaring fra Consolis Technology Oy Ab, Finland.
Ravi har solid erfaring fra prosjektering og utførelse av for- og etterspente konstruksjoner onshore og offshore.
Blant annet har Ravi jobbet for Kiewit Kvaerner Contractors på Hebronprosjektet i Canada og Saren JV på Arctic LNG prosjektet som gruppeleder for forspenning med hovedansvar for prosjektering, grensesnitt, teknisk dokumentasjon og utførelse.

Ellers har Ravi god erfaring fra betong design, BIM modellering, byggbarhet, og praktisk erfaring fra byggeplass. Han har jobbet med design og mm. i alle prosjektfaser (FEED, Detalj Design, oppbygging).

Ravi jobber for tiden med Hywind Tampen Wind prosjekt med ansvar for forspenningsutførelse og re-design i forbindelse med avviksrapporter.

Av egen interesse har Ravi tilegnet seg kompetanse i programmering og digitalisering.