Mikael C. Basteskår

Tittel: Structural Engineer

Epost: Send epost

Telefon: +47 936 50 007

Mikael har en mastergrad fra NTNU (uteksaminert 2014) og en bachelorgrad fra HiT (uteksaminert 2012). De første årene arbeidet Mikael med Hebron, hvor han blant annet var leder for testprogram for «Tubular bearings» i grensesnittet mellom GBS og Topsides. Mikael var deler av tiden i Hebron-prosjektet stasjonert i Canada. Mikael styrte CS-deltakelsen og arbeidet i BiA DaCS knyttet til beregningsmetoder og kodekrav relatert til riss i betong (les mer om forskningsprogrammet her).

Fra 2019 har Mikaels arbeidet inkludert konseptutvikling samt plattformer i operasjon og sporadisk prosjektdeltakelse som f.eks. Hywind Tampen. Mikael har den senere tid fordypet seg i utmattingsberegninger for armert betong i forbindelse med både bunnfast og flytende offshore vind. Med sin bakgrunn som tømrer er han spesielt interessert i å få til gode praktiske og byggbare løsninger.