Line Nilsson

Tittel: Structural Engineer

Epost: Send epost

Telefon: +47 932 09 970

Line Nilsson er sivilingeniør med mastergrad innen Bygg- og Miljøteknikk fra NTNU (uteksaminert 2018). Vårsemesteret 2017 tilbrakte hun på utveksling i Glasgow. Tidlig i studiet valgte hun konstruksjonsteknikk som hovedretning, og innenfor dette fagområdet har hun spesialisert seg innen betongkonstruksjoner.

Temaet for masteroppgaven var ikke-lineære analyser av betongbjelker med utsparinger. Hun brukte dataprogrammet Diana, versjon 10.2, for å kalibrere numeriske modeller av bjelker som tidligere har blitt belastet til brudd, og analysert fysisk i laboratorium. Rapportene fra disse eksperimentene ble brukt som referanse-analyser for å verifisere hennes numeriske modeller.