Jan Kristian Johnsrud

Tittel: Senior Engineer

Epost: Send epost

Telefon: +47 926 35 999

Uteksaminert sivilingeniør fra NTNU Trondheim i 1983. Ansatt i Dr.techn. Olav Olsen a.s i periodene 1984 – 1997 og 2003 – 2011. Ansatt i Umoe Oil & Gas og ABB Offshore Systems AS i perioden 1997 – 2003.Jan Kristian har erfaring som gruppeleder, prosjekteringsleder (disiplinleder) og prosjektleder fra en rekke offshore betongprosjekt – innenfor alle prosjektgjennomføringsfaser fra plattform utviklingsstudier til byggeprosjekt. Han har vært studieleder for Kværner Concrete Soltuions i flere prosjekter.