Espen M. Andersen

Tittel: Structural Engineer

Epost: Send epost

Telefon: +47 993 05 679

Sivilingeniør (MSc.) uteksaminert fra NTNU i Trondheim i 2008. Ansatt i Sweco Norge AS fra 2008-2012. Espen har erfaring med elementanalyser og design på store offshoreprosjekter som Sakhalin-1 GBS og Hebron (FEED og Detail). Ellers kan dimensjonering og analyse av både stål- og betongkonstruksjoner på land nevnes.

Espen har videre jobbet med konseptutredninger for offshore energiprosjekter som inkluderer betongkonstruksjoner for vindturbiner og olje og gass – både flytende og bunnfaste.