Christer With

Tittel: Senior Advisor/Project Manager

Epost: Send epost

Uteksaminert Sivilingeniør fra University of Cincinnati, Ohio, USA i 1994.

Startet sin karriere i USA i 1994 med å jobbe i industriavdelingen hos rådgivende ingeniørfirma LJB Engineers & Architects Inc., og fortsatte hos stålfirmaet Steelox Systems Inc. fra 1995 til 1998. Flyttet tilbake til Norge i 1998 og var ansatt i Dr.techn.Olav Olsen a.s. fra 1998 til og med februar 2011. Christer startet i Concrete Structures AS i mars 2011 og har variert og bred erfaring fra forskjellige landbaserte industri- og næringsbygg – samt offshore konstruksjoner innen byggeprosjektering, gruppe-/prosjekteringsledelse, byggeledelse, tilstandsvurdering, idè utvikling, BIM, kontraktsforståelse, behandling av grensesnitt mellom fag, DAK og 3D. Innehar også betydelig kompetanse innen IT/IM og grafisk design.